1. Home
  2. Analyse Maatschappelijk Vraagstuk
  3. Kerndoel 1 – Kenmerken Maatschappelijk Vraagstuk

Kerndoel 1 – Kenmerken Maatschappelijk Vraagstuk

Kenmerken Maatschappelijk Vraagstuk

De kenmerken van een maatschappelijk vraagstuk (her)kennen.

Een maatschappelijk vraagstuk (probleem) is een probleem waar de samenleving mee te maken heeft. Er is sprake van een maatschappelijk vraagstuk als voldaan wordt aan de volgende kenmerken:

1. Er moet sprake zijn van een sociaal probleem
Het gaat om een situatie die veel mensen onwenselijk vinden; die veel mensen in strijd vinden met bepaalde waarden en/ of normen.

2. Er bestaan verschillende meningen over de oplossing van het probleem.
Betrokken burgers/ groeperingen hebben vaak verschillende waarden, normen, belangen.

3. Het moet gaan om een probleem dat door middel van gezamenlijke actie of door de politiek kan worden opgelost.
De oplossingen van een maatschappelijk probleem kunnen gedaan worden door acties of maatregelen van maatschappelijke organisaties of door gezamenlijk optreden van burgers.

4. Het vraagstuk krijgt de aandacht van de media.
Het krijgt daardoor de aandacht van de publieke opinie en de overheid. Een (invloedrijke) groep mensen of organisatie brengt het vraagstuk onder de aandacht van de media.

Was this article helpful?