1. Planning

Planning

Deze planning is voor de leerlingen van X11 media en vormgeving.

Multiculturele Samenleving

DatumKerndoelOnderwerp
21/08/2017Introductie
28/08/2017Introductieweek
04/09/2017Kerndoel 1Recente groepen migranten / Grote groepen migranten
11/09/2017Sociale en politieke problemen
Kerndoel 2Toelatingsbeleid
18/09/2017Immigratiebeleid / Integratiebeleid
25/09/2017Kerndoel 3Maatschappelijke positie / Maatregelen
02/10/2017Kerndoel 4Autochtonen en allochtonen / Wederzijds beïnvloeding / Culturele verschillen
09/10/2017Kerndoel 5Vooroordelen en stereotypen / Vooroordelen en discriminatie / Oorzaken en gevolgen discriminatie / Discriminatie voorkomen / Discriminatie in je omgeving
16/10/2017Herstvakantie
23/10/2017Analyse Maatschappelijk Vraagstuk: Kerndoel 1 Kenmerken Maatschappelijk Vraagstuk
Herhalen periode 1
30/10/2017Toets Multiculturele Samenleving +Kerndoel 1 tm 5
Analyse Maatschappelijk vraagstukKerndoel 1
06/11/2017Afronden periode 1

Mens en Werk

DatumKerndoelOnderwerp
13/11/2017Kerndoel 1Functies en betekenis werk / Factoren waardering en beloning werk
20/11/2017Kerndoel 2Aspecten bedrijfscultuur / Sociale rollen werksituatie / Stijlen van leiderschap / Standpunten beroepenveld zorg en welzijn
27/11/2017Kerndoel 3De verzorgingsstaat / Opvattingen rol overheid
04/12/2017Overheidsregels arbeid / Sociale verzekeringen en voorzieningen
11/12/2017Kerndoel 4De gevolgen van arbeidsdeling / Sociale ongelijkheid
18/12/2017Kerndoel 5Belangen(organisaties) / Pressiemidelen
25/12/2017Kerstvakantie
01/01/2018Kerstvakantie
08/01/2018Kerndoel 6Gevolgen werkloosheid / Mechanisering, automatisering en informatisering / Slechtere positie arbeidsmarkt / Flexibilisering van de arbeid / Bevordering van de werkgelegenheid
15/01/2018Analyse Maatschappelijk Vraagstuk: Kerndoel 2Invalshoeken Maatschappelijk Vraagstuk
22/01/2017Toets Mens en Werk + Kerndoel 1 tm 6
Analyse Maatschappelijk Vraagstuk Kerndoel 1 + 2
29/01/2018Afronden periode 2

Massamedia / Analyse Maatschappelijk Vraagstuk

DatumKerndoelOnderwerp
05/02/2018Kerndoel 1Soorten media / Functies media / Rol media / Technologische ontwikkelingen
12/02/2018Kerndoel 2Mediawetgeving / Commerciële belangen / Omgroeporganisaties
19/12/2018Kerndoel 3Selectieprocessen nieuwsvoorziening / Vergelijken berichtgeving
26/02/2018Voorjaarsvakantie
05/03/2018Kerndoel 4Nieuwsselectiecriteria / Beeldvorming /Beïnvloedingstheorieën 
12/03/2018Toets massamedia +Kerndoel 1 tm 4
Analyse Maatschappelijk VraagstukKerndoel 1 tm 3
19/03/2018Herhalen alle leerstof
26/03/2018Herhalen alle leerstof
02/04/2018SE Mens en werk + Multiculturele Samenleving + Massamedia + Analyse Maatschappelijk VraagstukAlle kerndoelen
09/04/2018Afronden periode 3

Politiek en Beleid / Analyse Maatschappelijk Vraagstuk

DatumKerndoelOnderwerp
16/04/2018Kerndoel 1.1Kenmerken parlementaire democratie / Kenmerken rechtsstaat / Verschillen democratische rechtsstaat en dictatuur
23/04/2018Kerndoel 1.2Kabinetsformatie / Wetgeving
30/04/2018Meivakantie
07/05/2018Meivakantie
14/05/2018Parlementair jaar / Taken regering en parlement / Verhouding regering en parlement
21/05/2018Toets Politiek en BeleidKerndoel 1.1 + 1.2
28/05/2018Kerndoel 1.3Provinciebestuur
04/06/2018Gemeentebestuur
11/06/2018Kerndoel 1.4Functioneren constitutionele monarchie / Taken koning
18/06/2018Kerndoel 2Ontstaan Europese Unie / Bestuur Europese unie
25/06/2018Invloed van de Europese Unie / Kritiek op de Europese Unie
02/07/2018Toets Politiek en Beleid +Kerndoel 1 tm 2
02/07/2018Analyse Maatschappelijk Vraagstuk|Kerndoel 1 tm 3