1. College van B en W

College van B en W

« Terug naar begrippenlijst

College van Burgemeester en Wethouders. Dagelijks bestuur van een gemeente. Te vergelijken met de Regering en de Gedeputeerde Staten.

De wethouders komen uit de gemeenteraad. De burgemeester wordt benoemd door de regering en provincie waar de gemeente onder valt.