1. Grondwet

Grondwet

« Terug naar begrippenlijst

Document waarin de regels voor de staatsinrichting en de grondrechten van de burgers beschreven staan.

Artikel 1 uit de grondwet:

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Synoniemen
artikel 1