1. Jeugdstrafrecht

Jeugdstrafrecht

« Terug naar begrippenlijst

Jongeren tot 18 jaar hebben te maken met special wetten: zij worden anders behandeld dan volwassenen.

– Jongeren onder de 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd.
– Jongeren tussen de 12- en 18 jaar staan voor een kinderrechter. Dit is een gesloten rechtszaak waar andere straffen gelden: zij kunnen geen gevangenisstraf krijgen maar wel naar een tuchtschool worden gestuurd (tot 16 jaar maximaal 2 jaar, vanaf 16 jaar maximaal 1 jaar).
– Jongeren tot 18 jaar kunnen als maatregel ondertoezichtstelling krijgen: er wordt dan een gezinsvoogd aangewezen die op de de jongere moet letten.
– Bij zeer zwaar misdrijven (bijv. moord) kunnen jongeren als volwassenen worden berecht.