1. liberale stroming

liberale stroming

« Terug naar begrippenlijst

VVD, D66, PVV en FvD

Ook wel rechtse partijen (VVD, PVV en FvD) en midden partijen (D66) genoemd.

Mens en Werk
Vinden dat verschil tussen arm en rijk er mag zijn, vinden dat de overheid zich niet te veel moet bemoeien met de burgers maar dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen succes (soort van nachtwakersstaat), willen daarom niet te veel regels en vinden dat rijke en arme mensen voldoende belasting betalen.

Multiculturele Samenleving
Willen weinig (VVD) of bijna geen (PVV) immigranten, vinden dat immigrante zelf moeten integreren en vinden dat de Nederlandse cultuur moet blijven bestaan (VVD, PVV).