1. Portefeuille

Portefeuille

« Terug naar begrippenlijst

De taken van een bestuurder. Zo heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport oa. de portefeuille arbeidsmarktbeleid, sportbeleid, en toezicht (inspecties).

Een bestuurder kan een wethouder, minister, staatssecretaris, burgemeester, gedeputeerde of commissaris van de Koning zijn. Zij hebben vaak allemaal veel portefeuilles. Zo heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de volgende portefeuilles:

algemene verantwoordelijkheid stelselherzieningen;
algemeen Financieel beleid (betaalbaarheid en toegankelijkheid);
zorgverzekeringswet (Zvw) & zorgtoeslag en pakketbeheer;
curatieve zorg (huisartsen, medisch specialisten, para-medici, ggz, ziekenhuizen);
genees- en hulpmiddelen (pakketbeheer, toegankelijkheid en innovatie & technologie);
beroepen en Opleidingen;
arbeidsmarktbeleid;
preventie binnen de cure;
gezondheidsbescherming (onder andere voedselveiligheid, productveiligheid);
infectieziektebestrijding (waaronder crisisbestrijding);
kwaliteitsbeleid;
sportbeleid;
medisch-ethische vraagstukken;
mededinging (NMa);
toezicht (inspecties);
kennis- en Informatie-infrastructuur;
aansturing ZBO’s en agentschappen.