1. Raad van de Europese Unie

Raad van de Europese Unie

« Terug naar begrippenlijst

Raad van ministers. Bestaat uit alle ministers 28 van de lidstaten (afhankelijke waarover zij vergaderen). Zo vergaderen bijvoorbeeld alle ministers van landbouw over nieuwe wetten voor het verbouwen van voedsel.

Komen bij elkaar om de begroting van de Europese Commissie goed te keuren (recht van budget), en om wetsvoorstellen van hen te bespreken en eventueel aan aanpassing voor te stellen (recht van amendement).