1. Recht van Amendement

Recht van Amendement

« Terug naar begrippenlijst

Het recht om een wetsvoorstel van de regering aan te passen.

Leden van de Tweede Kamer hebben dit recht.

Valt onder de wetgevende taak. Als de Kamer én de minister of staatssecretaris geen bezwaren hebben tegen de voorgestelde wijziging, neemt de gene die de wet oorspronkelijk voorstelde de wijziging over. Als de regering wel bezwaren heeft, moet de Kamer over het amendement stemmen. Als de meerderheid akkoord is, wordt de wijziging meestal alsnog overgenomen.