1. Referentiekader

Referentiekader

« Terug naar begrippenlijst

Normen en waarden die je hebt meegekregen in je leven. De manier waarop je naar de wereld kijkt oftewel over dingen denkt.

Speelt een sterke rol bij het stemmen op een politieke partij, hoeveel invloed de media op je heeft etc.