1. Socialistische stroming

Socialistische stroming

« Terug naar begrippenlijst

SP, PvdA, GL, PvdD, 50+, DENK, (PVV)

Ook wel linkse partijen genoemd. Zijn vaak progressief.

Mens en Werk
Willen een zo’n klein mogelijk verschil tussen arm en rijk, vinden het de taak van de overheid om de burgers te zorgen (sterke verzorgingsstaat), willen daarvoor duidelijke wetten en vinden dat rijke mensen meer belastingen moeten gaan betalen en armere mensen minder.

Multiculturele samenleving
Vinden dat immigranten welkom zijn, vinden het de taak van de overheid om te helpen bij integratie en vinden dat de Nederlandse cultuur kan veranderen door de komst van immigranten.