1. Uitvoerende Macht

Uitvoerende Macht

« Terug naar begrippenlijst

De macht in een staat (land) die de wetten uitvoeren.

Voor meer info, zie: Trias Politica.