1. Wet

Wet

« Terug naar begrippenlijst

Geschreven regel. Een door de overheid vastgestelde regel die voor iedereen geld, op basis van de waarden in een maatschappij.

Wetten worden gemaakt door de wetgevende macht: de regering en het parlement. Lees hier (tablad 2: wetgeving) hoe dit gaat.