1. Cultuuroverdracht

Cultuuroverdracht

« Terug naar begrippenlijst

Het overbrengen van normen, waarden, cultuurkenmerken etc.

Alles wat in de media te zien of horen is bevat zichtbare of verborgen normen, waarden, rolmodellen, rolpatronen, gedragscodes, vooroordelen, stereotypen of andere cultuurkenmerken. Door de media komen mensen in aanraking met de Nederlandse cultuur of met subculturen, waardoor zij vaak worden beïnvloed.