1. Kiesdeler

Kiesdeler

« Terug naar begrippenlijst

Aantal stemmen dat een partij nodig heeft voor één zetel.

Dat verschilt per verkiezing, omdat het aantal mensen dat stemt iedere keer anders is. Berekening: (aantal stemmen) / 150 (zetels in de Tweede Kamer) = … (kiesdeler). Voorbeeld: In totaal stemmen 9.000.000 mensen / 150 = 60.000 (kiesdeler). Op de ChhritenUnie hebben 186.000 mensen gestemd / 60.000 = 3. De ChristenUnie heeft dus 3 zetels oftewel 3 mensen mogen namens de partij in de Tweede Kamer zitten. De Tweede Kamer fractie van de ChristenUnie bestaat dus uit 3 personen.

De samenstelling van de Provinciale Staten en gemeenteraad wordt op dezelfde manier berekend, al is het aantal beschikbare zetels dan verschillend per provincie en gemeente.