• Cassatie

  In cassatie gaan: beroep aantekenen bij de Hoge Raad.Klik voor meer informatie.

 • Jurisprudentie

  Uitspraken (vonnissen) van rechters waaruit blijkt hoe ze denken over de toepassing van bepaalde wetten. Klik voor meer informatie.

 • Socialisatie

  Het aanleren van waarden en normen (opvoeden).

 • Vandalisme

  Het moedwillig beschadigen of vernietigen van objecten die iemand anders toebehoren.

 • Advocaat

  Persoon die een partij (persoon, bedrijf etc.) bij staat tijdens een strafzaak. Klik voor meer informatie.

 • Fouilleren

  Iemand (precentief) aan zijn kleding onderzoeken.

 • Vonnis

  De uitspraak van de rechter.

 • Hechtenis

  Als een verdachte of iemand die een overtreding is begaan wordt vastgehouden. Klik voor meer informatie.