1. Grondrechten

Grondrechten

« Terug naar begrippenlijst

De rechten die in de grondwet staan omschreven die de burgers in een land hebben.

Beschermt burgers tegen de macht van de overheid. Voorbeelden: vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, vrijheid van vergadering, van het oprichten van verenigingen en politieke partijen, godsdienstvrijheid, vrijheid van onderwijs, scheiding kerk en staat, recht op privacy etc.