1. Verordening

Verordening

« Terug naar begrippenlijst

Plaatselijke aanvulling op een landelijke wet.

Zoals een verbod om te roken in een bepaald natuurgebied en plannen maken voor de manier waarop zij met hun begroting om gaan. De verordeningen en plannen worden behandeld in de Provinciale Staten of gemeenteraad. Zij moeten hierbij wel rekening houden met de landelijke politiek (of, in het geval van de gemeenteraad, met de provincie).