1. Home
  2. Maatschappijleer (VMBO)
  3. Beeldvorming en stereotypering
  4. Kerndoel 2 – Vooroordelen en beeldvorming

Kerndoel 2 – Vooroordelen en beeldvorming

Vooroordelen en beeldvorming

Je kan voorbeelden noemen van vooroordelen van mannen en vrouwen in de samenleving.

De media speelt een grote rol bij de beeldvorming over vooroordelen van mannen en vrouwen in de samenleving.

Was this article helpful?

Leave a Comment