Kerndoel 4 – Beeldvorming sociaal probleem

Beeldvorming sociaal probleem

Van een bepaald sociaal probleem beschrijven hoe de beeldvorming erover tot stand komt/gekomen is.

Als een bepaald probleem veel aandacht krijgt in de media kan dit ervoor zorgen dat het je mening beïnvloed, dit noem je beeldvorming.

Was this article helpful?

Leave a Comment