1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Maatschappijleer (VMBO)
  4. Macht en zeggenschap
  5. Kerndoel 4 – Kenmerken parlementaire democratie

Kerndoel 4 – Kenmerken parlementaire democratie

Kenmerken parlementaire democratie

Kenmerken van een parlementaire democratie noemen, herkennen en toelichten.

Ieder land wordt op een bepaalde manier bestuurd. In sommige landen is een persoon de baas en die mag doen wat hij/zij zelf allemaal wilt. In Nederland hebben we dat niet, hier kiezen wij voor mensen waarvan wij vinden dat zij ons moeten besturen.

Was this article helpful?

Leave a Comment