1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Maatschappijleer (HAVO)
  4. Domein E: Pluriforme Samenleving
  5. Kerndoel 1 – Geschiedenis van de pluriforme samenleving

Kerndoel 1 – Geschiedenis van de pluriforme samenleving

Factoren ontstaan pluriforme samenleving

Uitleggen onder invloed van welke factoren de huidige pluriforme samenleving in Nederland is ontstaan. 

Nederland is een pluriforme samenleving: Er leven in onze samenleving mensen met verschillende achtergronden en culturen met en naast elkaar.

Onze pluriforme samenleving is onder andere ontstaan onder invloed van de volgende factoren (op historische volgorde, vanaf 1600):

1600 – 1800 // Arbeidsmigranten, kennismigranten en vluchtelingen
• Nederland verkeerd in de Gouden Eeuw en is als protestants land tolerant tegenover katholiek, wat niet zo was in bijvoorbeeld Frankrijk, Spanje en Duitsland. Er komen rond deze tijd daarom mensen om geld te verdienen en om veilig hun geloof te kunnen uiten. Ook komen er mensen naar Nederland om hier te studeren.

1800 – 1900 // Arbeidsmigranten en kennismigranten
• Het gaat in Nederland minder goed met de economie, maar door de komst van de industrie komen er arbeiders uit diverse landen om in fabrieken en mijnen te werken, waaronder de eerst Chinezen. Ook komen er mensen naar Nederland om hier te studeren.

1900 – 1945 // Arbeidsmigranten, kennismigranten en vluchtelingen
• Tijdens de Eerste Wereldoorlog is Nederland neutraal en daarom vluchten veel Belgen naar Nederland en blijven er arbeidsmigranten en kennismigranten uit diverse landen komen.

1945 – heden // Arbeidsmigranten, kennismigranten, vluchtelingen, dekolonisatie en maatschappelijke veranderingen
• Vlak na de Tweede Wereldoorlog komen er door de dekolonisatie vooral veel mensen uit Indonesië. Doordat het vanaf 1960 beter gaat met de economie, neemt de sociale mobiliteit voor migranten toe. Daarnaast ontstaan er jeugdculturen en is er secularisatie: door ontkerkelijking en ontzuiling komt de kerk meer los te staan van de maatschappij. Door de vraag naar gastarbeiders komen veel Turken en Marokkanen naar ons land.

In 2001 is het homohuwelijk legaal geworden.

Vanaf 2004 komen er door de vraag naar goedkope gastarbeiders en de open grenzen binnen de Europese Unie, meer mensen uit bijvoorbeeld Polen naar Nederland.

Door oorlog, economische problemen en andere soorten onrust komen er uit vooral Afrika en Azië vluchtelingen naar ons land. Ook komen er mensen naar Nederland om hier te studeren.

Meer informatie kun je vinden op deze website: https://www.vijfeeuwenmigratie.nl/periode

Onder andere de volgende actoren zijn betrokken bij het ontstaan van onze pluriforme samenleving:

Actoren pluriforme samenleving

Uitleggen welke actoren betrokken zijn bij onze pluriforme samenleving.

De overheid
• Gaan over het Immigratiebeleid, het intergratiebeleid, de inburgering, opvang etc.

Maatschappelijke organisaties
Bijvoorbeeld: VluchtelingenWerk Nederland, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, Oranje Fonds en COC Nederland
• Gaan over opvang, begeleiding, hulp bij inburgering, acceptatie LQBTQ etc.

Nederlandse burgers
• Gaan over opvang, begeleiding, hulp bij inburgering, acceptatie LQBTQ etc.

Was this article helpful?

Leave a Comment