Kerndoel 2 – Belangen en conflicten

Belangen

 Beschrijven en uitleggen dat mensen vanuit hun maatschappelijke posities belangen hebben. 

Ieder mens heeft zijn eigen mening. Die mening kan in grote lijnen lijken op die van een ander maar soms kan deze ook enorm verschillen. Ieder mens kan namelijk wat anders belangrijk vinden in de samenleving. Ook de plek in de maatschappij kan hierin van belang zijn. Zo kan iemand die werkloos is zich drukker maken over wat de overheid doet met mensen die werkloos zijn dan iemand die een goed betaalde baan heeft.

Conflicten

 Je kan uitleggen hoe verschillende standpunten in Nederland tot conflicten kunnen zorgen.

Doordat er verschillende mensen met verschillende meningen zijn kan dit uiteindelijk zorgen voor problemen. Zo kunnen mensen boos op elkaar worden omdat ze zich niet kunnen voorstellen dat iemand anders zich ergens druk om kan maken.

Was this article helpful?

Leave a Comment