Kerndoel 3 – De praktijk van de verzorgingsstaat

Politieke discussie verzorgingsstaat

 In hoofdlijnen aangeven van politieke discussies over de praktijk van de verzorgingsstaat.

De verschillende politieke partijen (stromingen) hebben ieder een andere opvattingen over de toekomst van de verzorgingsstaat. De belangrijkste verschillen hiertussen moet je weten.

Verzorgingsstaat en sociale ongelijkheid

 De relatie tussen de verzorgingsstaat en sociale ongelijkheid kunnen uitleggen.

De verzorgingsstaat heeft invloed op de sociale ongelijkheid. Je moet hiervan voorbeelden van kunnen noemen.

Was this article helpful?

Leave a Comment