1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Maatschappijleer (HAVO)
  4. Domein D: Verzorgingsstaat
  5. Kerndoel 4 – Internationale vergelijking en internationale organisaties

Kerndoel 4 – Internationale vergelijking en internationale organisaties

Sociale rechten Europese burgers

 Aangeven welke gevolgen de vorming van de Europese Unie heeft voor de sociale rechten van de Europese burger.

Wat is er, sinds de oprichting, voor de burgers in de Europese Unie veranderd op het gebied van sociale rechten?

Was this article helpful?

Leave a Comment