• Xenofobie

  Angst voor het onbekende. Klik voor meer informatie.

 • Stereotypen

  Groepen waar vooroordelen over zijn. Oftewel: een vaststaand, simpel beeld over een groep. Klik voor meer informatie.

 • Racisme

  Onrechtmatig (zonder geldige reden) iemand anders behandelen, op basis van zijn of haar afkomst.

 • Discriminatie

  Onrechtmatig (zonder geldige reden) iemand anders behandelen.

 • Vooroordeel

  Oordeel over iemand zonder dat je hem of haar kent, bijvoorbeeld op basis van afkomst of sekse.

 • Multicultureel drama

  Gedachte dat de Nederlandse samenleving is mislukt: mensen leven naast in plaats van mét elkaar.

 • Verdrag van Maastricht

  In 1992 opgesteld document waarin staat dat alle burgers uit de Europese Unie (EU) binnen de EU vrij mogen werken en wonen.

 • Vluchtelingenverdrag van Genève

  In 1951 door de VN opgesteld document waarin staat dat vluchtelingen niet mogen worden teruggestuurd naar een land waar ze gevaar lopen. Klik voor meer informatie.

 • Verenigde Naties

  Internationale organisatie, opgericht in 1945, waarin bijna alle landen ter wereld samenwerken om de mensenrechten te bewaken. Klik voor meer informatie.

 • Grondwet

  Document waarin de regels voor de staatsinrichting en de grondrechten van de burgers beschreven staan. Klik voor meer informatie.