1. Home
 2. Knowledge Base
 3. Massamedia
 4. Kerndoel 1 – De betekenis voor de samenleving

Kerndoel 1 – De betekenis voor de samenleving

Soorten media

Onderscheid maken in verschillende soorten massamedia.

Media = middel om informatie over te dragen.

Massamedia = middel om informatie over te dragen aan veel mensen (massa).

Er bestaan 3 soorten media (mediums):

Gedrukte media (oude media): kranten, tijdschriften, boeken etc.

Audiovisuele media: radio, televisie, film, video etc.

 Interactieve media (nieuwe media): games, internet, apps etc.

Functies media

Beschrijven welke functies massamedia vervullen.

Media heeft verschillende functies in de samenleving:

1. Algemene functies (Cultuuroverdracht):

· Amusementsfunctie:Amuseren (vermaken), zoals series of games

· Bindende functie: Verbinden van mensen, bv. door het WK uit te zenden

· Educatieve functie: Educatie (leren), zoals klokhuis of schoolTV

· Informerende functie: Leveren van nieuws aan de samenleving

· Socialiserende functie: Het aanleren van normen en waarden

2. Politieke functies (Democratische besluitvorming):

· Agenda functie: Maatschappelijke problemen onder de aandacht brengen

Toelichting
De media zorgt ervoor dat maatschappelijke problemen onder de publieke en politieke aandacht komen. Journalisten gaan opzoek naar maatschappelijke vraagstukken of problemen om ze vervolgens onder de aandacht van de burgers te brengen.

· Commentaar functie: Een mening geven over gebeurtenissen, bijvoorbeeld via columns, of blogs op het internet

· Controlerende functie: Het controleren van de overheid en instanties; doen zij hun werk goed? Misstanden aan het licht brengen voor de samenleving

· Opiniërende functie: Het helpen vormen van een mening,
bv. een discussieprogramma wat de kijkers aan het denken zet

· Spreekbuisfunctie: Meningen onder de aandacht brengen.

Toelichting
Door het direct contact met de burger kan de pers een spreekbuis vormen (spreekbuisfunctie) voor wat er leeft in de samenleving. In sommige gevallen kan de pers zoveel aandacht geven aan een onderwerp dat het de publieke opinie beïnvloedt, en/ of dat het op de politieke agenda komt (agendafunctie).

Als media berichten over een maatschappelijk vraagstuk dan gaat het vooral om de informatieve en opiniërende functie. Wel wordt informatie vaker luchtiger gebracht (bijv. door een animatie bij het nieuws), dan gaat het ook om de amusementsfunctie.

Rol media

Voorbeelden herkennen/noemen van terreinen waarop massamedia een centrale rol spelen, zoals bij democratische besluitvorming, cultuuroverdracht en vrijetijdsbesteding.

Media speelt een belangrijke bij bijvoorbeeld (zie Functies Media):

· Cultuuroverdrachthet overbrengen van normen, waarden, cultuurkenmerken etc.

· Democratische besluitvorminghet ondersteunen van de democratie.

· Vrijetijdsbesteding: het vermaken van mensen.

Technologische ontwikkelingen

Uitleggen welke gevolgen technologische ontwikkelingen op (interactieve) massamedia hebben.

Technologische ontwikkelingen hebben gevolgen voor de massamedia:

· De verkoop van gedrukte (oude) media neemt af, omdat vrijwel alles digitaal of via het internet te lezen is, wat vaak ook meer up-to-date is.

· Audiovisuele media wordt meer interactief, bijvoorbeeld doordat je met je tablet kunt stemmen bij bepaalde programma’s die op televisie worden uitgezonden.

· Er ontstaat een sterke individualisering. Mensen komen steeds meer in aanraking met andere groepen waardoor zij zelf ook veranderen en andere keuzes maken. Hierdoor verdwijnen bepaalde groepen uit de samenleving (ontzuiling)

Was this article helpful?

Comments

 1. hallo Wessel,

  Heb je van dit onderdeel ook een PDF?

  groetjes Menno

  1. Dag Menno,

   Die heb ik en inmiddels ook online gezet! Je kunt het bestand vinden onder bij de /massamedia pagina.

 2. Hallo Wessel,

  Ik zag vorige keer dat er opdrachten waren die je kon maken. Kan je die ergens vinden of is dat niet meer mogelijk

  1. Dag Loesje,

   Momenteel zijn de vragen inderdaad niet beschikbaar. Ik ben nog aan het kijken voor een handig systeem om de vragen in te zetten. Zodra ik deze heb gevonden, ga ik de vragen er weer opzetten.

Leave a Comment