1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Massamedia
  4. Kerndoel 3 – Nieuwsvoorzieningen kritisch beoordelen

Kerndoel 3 – Nieuwsvoorzieningen kritisch beoordelen

Selectieprocessen nieuwsvoorziening

Uitleggen dat de nieuwsvoorziening in de media het resultaat is van selectieprocessen.

Het nieuws wat in de media komt wordt geselecteerd (gekozen). Er zijn meerdere momenten waarop een keuze wordt gemaakt:

1. Selectief gebruik van bronnen
Op basis van de selectieve perceptie van de journalist.

2. Selectie om bericht op te nemen
Op basis van onder andere de nieuwswaarde en de identiteit van het medium (zie kerndoel 4 voor alle nieuwsselectiecriteria). De redactie bepaalt wat er wel/niet in het nieuws komt.

3. Selectie bij de presentatie van het nieuws: hoe presenteren we het?
Op basis van het referentiekader van de journalist en de identiteit van het medium.
De eindredacteur bepaalt uiteindelijk en we in het nieuws komt en hoe dit wordt gepresenteerd.

De keuzes worden dus in verschillende stappen genomen: journalisten redactie  eindredacteur.

Vergelijken berichtgeving

Verschillende (vormen van) berichtgeving vergelijken en kunnen uitleggen of deze meer of minder objectief (zijn) is.

Berichtgeving kan objectief of subjectief zijn.
Objectieve berichtgeving kun je op de volgende herkennen:

• In de tekst komen geen meningen óf meningen van beide kanten voor. Dit noemen we hoor en wederhoor.
• Alle feiten in de tekst zijn controleerbaar
• Feiten en meningen zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden

Voldoet een tekst niet aan de bovenstaande feiten? Dan is het een subjectieve tekst. In een subjectieve tekst staat vaak één mening en deze is vaak bedoeld om mensen over te halen.

Was this article helpful?

Comments

  1. Ik kan helaas niets openen, geen video en slides. Melding krijg is: volgt 1 januari 2017.

Leave a Comment