1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Mens en Werk
  4. Kerndoel 2 – Beïnvloedingsfactoren bedrijfscultuur

Kerndoel 2 – Beïnvloedingsfactoren bedrijfscultuur

Aspecten bedrijfscultuur

Aspecten (kenmerken) van een bedrijfscultuur noemen.

Een bedrijfscultuur is de manier waarop het er dagelijks aan toe gaat in een bedrijf. Deze cultuur wordt bepaald door verschillende aspecten (kenmerken), zoals:

Werkverhoudingen: hoe gaan de werkgever en werknemers (onderling) met elkaar om? Welke normen en waarden zijn belangrijk?

Arbeidsvoorwaarden: wat zijn de werktijden, het loon, de vakantiedagen en wanneer mag je vrij nemen?

Medezeggenschap: hoeveel mogen werknemers en klanten bepalen?

Sociale rol: welke houding, gedrag en manier van handelen wordt van je verwacht als je aan het werk bent?

Ieder bedrijf of organisatie heeft een andere cultuur. Zo heeft Google bijvoorbeeld een hele andere cultuur dan een verzekeringsbedrijf als Delta Lloyd of een school. Dat is logisch: het zijn erg verschillende bedrijven en organisaties die hele andere dingen willen bereiken en dingen dus ook anders aanpakken.

Sociale rollen werksituatie

Verschillende sociale rollen binnen werksituaties herkennen.

Op het werk gedraag je je vaak anders dan thuis: je neemt op het werk een sociale rol aan. Zo zal van jou op het werk, door bijvoorbeeld je baas, collega’s of klanten, van jou bepaald gedrag worden verwacht wat je thuis misschien niet hebt. Zo dien je bijvoorbeeld altijd vriendelijk te blijven tegen klanten. Je neemt op het werk dan ook een andere sociale rol aan dan bijvoorbeeld thuis of bij je sportclub.

Binnen een werksituatie heb je verschillende sociale rollen. Zo wordt er van een directeur van een school vaak ander gedrag verwacht dan van een docent.

Ook zijn de sociale rollen per beroep of bedrijf vaak verschillend: het hangt van de bedrijfscultuur af wat er van jouw sociale rol wordt verwacht, zowel naar klanten (is de klant altijd koning?) als naar collega’s (kun je grapjes uit halen op het werk?).

Stijlen van leiderschap

Verschillende stijlen van leiderschap in bedrijfsorganisaties herkennen.

Er zijn verschillende soorten van leiderschap, oftewel de manier waarop er leiding wordt gegeven aan een bedrijf of organisatie. Dit hangt van het soort bedrijf af.

Hieronder staan 4 soorten van leiderschap:

Autoritair: de leidinggevende bepaald, medewerkers volgen
Bijvoorbeeld een supermarkt of fabriek.

Consulterend: de leidinggevende laat zich adviseren door medewerkers
Bijvoorbeeld een school of advocatenbureau

Democratisch: leidinggevende en medewerkers beslissen samen
Bijvoorbeeld een politieke partij of sportvereniging

Laissez-faire (letterlijk: laat gebeuren): werknemers bepalen veel zelf
Bijvoorbeeld een designbureau of kledingbedrijf

Standpunten beroepenveld zorg en welzijn

Een standpunt bepalen ten aanzien van ethische codes of principes binnen het beroepenveld zorg en welzijn.

Het is belangrijk dat je een mening hebt over verschillende onderwerpen binnen de sector ‘zorg en welzijn’ en die ook kunt onderbouwen. Zo moet je kunnen aangeven of jij het eens bent met de huidige abortusregelgeving en of jij vind dat je ouders voor je opa en oma moeten zorgen als zij ouder worden of dat de overheid dat moet betalen. Om een mening te kunnen geven of de verschillende onderwerpen, dien je algemene kennis te hebben over bijvoorbeeld:

• Abortus
• Alcoholmisbruik
• Drugs
• Daklozen
• Euthanasie
• Gehandicapten
• Gezondheidszorg
Vergrijzing

Deze kennis krijg je voor een groot deel door het nieuws bij te houden en door soms wat extra informatie over een onderwerp te zoeken als je er (bijna) niks van af weet.

Was this article helpful?

Leave a Comment