1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Mens en Werk
  4. Kerndoel 4 – De gevolgen van arbeidsdeling

Kerndoel 4 – De gevolgen van arbeidsdeling

Maatschappelijke arbeidsverdeling

Het verschijnsel maatschappelijke arbeidsverdeling noemen en herkennen.

Arbeidsverdeling is het onderverdelen van werk over verschillende personen. Eén hoofdtaak (bijv. het in elkaar zetten van een auto) wordt dan opgesplitst in subtaken (de motor in elkaar zetten, de stoelen maken, de auto schilderen etc.). Zo kunnen er specialisten ontstaan en kan de auto efficiënter (goedkoper, makkelijker, sneller) in elkaar kan worden gezet.

Tegenwoordig is er (in de westerse wereld) een ver doorgevoerde maatschappelijke arbeidsverdeling. Zo verbouwen boeren graan, bakken bakkers het brood en verkopen supermarkten het.

Dat was in de prehistorie wel anders, toen gingen de mannen van een stam op jacht, bouwden zij de huizen en zorgden zij voor de veiligheid. Er was toen een beperkte maatschappelijke arbeidsverdeling. Ook in de armere landen van de wereld, zoals veel landen in Afrika, is de arbeidsverdeling minder ver doorgevoerd.

Sociale ongelijkheid

Herkennen/uitleggen welke invloed maatschappelijke arbeidsverdeling heeft op de sociale ongelijkheid in de samenleving.

Door de maatschappelijke arbeidsverdeling ontstaat er een sterkere sociale ongelijkheid in een maatschappij. Dit omdat mensen verschillende maatschappelijke posities innemen. Zo heb je de eigenaar van een fabriek, de leidinggevende van een fabriek, de werknemers die aan de lopende band werken en de schoonmakers. Zij hebben door het werk allen een andere plek op de maatschappelijke ladder. Dit was anders geweest als iedereen zelf een auto helemaal in elkaar zouden zetten.

Sociale ongelijkheid is er overal in de wereld. Het gaat om de verdeling van geld, spullen, rechten en ook onderwijs. Ook in Nederland is er sociale ongelijkheid in het onderwijs:

Was this article helpful?

Leave a Comment