Kerndoel 2 – De praktijk van de rechtsstaat

Spanningen beginselen rechtsstaat en ervaringen burgers

Aan de hand van voorbeelden de spanning weergeven
tussen de beginselen van de rechtsstaat enerzijds en de praktijk zoals die door
groepen burgers ervaren wordt anderzijds.

De trias politica, de grondrechten en het legaliteitsbeginsel vormen de beginselen van de rechtsstaat. Hoe zie je dit terug in de praktijk?

Soms vinden burgers dat dit niet goed is terug te zien. Wat zie je daarvan in de praktijk?

 

Was this article helpful?

Leave a Comment