• Grondwet

  Document waarin de regels voor de staatsinrichting en de grondrechten van de burgers beschreven staan. Klik voor meer informatie.

 • Cultuuroverdracht

  Het overbrengen van normen, waarden, cultuurkenmerken etc. Klik voor meer informatie.

 • Spreekbuisfunctie

  Meningen onder de aandacht brengen. Klik voor meer informatie.

 • Opiniërende functie

  Het helpen vormen van een mening, bv. een discussieprogramma wat de kijkers aan het denken zet. Klik voor meer informatie.

 • Controlerende functie

  Het controleren van de overheid; doen zij hun werk goed? Misstanden aan het licht brengen voor de samenleving. Klik voor meer informatie.

 • Commentaar functie

  De mening geven over gebeurtenissen, bijvoorbeeld via columns, of blogs op het internet. Klik voor meer informatie.

 • Agenda functie

  Maatschappelijke problemen onder de aandacht brengen. Klik voor meer informatie.

 • Educatieve functie

  Educatie (leren), zoals klokhuis of schoolTV. Klik voor meer informatie.