1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Maatschappijleer (HAVO)
  4. Domein B: Rechtsstaat
  5. Kerndoel 1 – Vrijheidsrechten en plichten; het beginsel rechtsstaat

Kerndoel 1 – Vrijheidsrechten en plichten; het beginsel rechtsstaat

Wetten en artikelen grondwet

 Voorbeelden van vrijheidsrechten en plichten die inwoners van Nederland
hebben, herleiden tot wetten en artikelen in de Grondwet.

Door artikelen die in de grondwet staan, hebben de inwoners van Nederland bepaalde rechten en bepaalde plichten. Wat zijn onze belangrijkste rechten? En wat zijn de belangrijkste plichten?

Waarden grondbeginselen rechtsstaat

  De waarden noemen die aan die grondbeginselen ten grondslag liggen.

Wetten zijn vastgestelde regels (normen). Die komen altijd voort uit waarden. Welke waarden vormen de basis van onze grondrechten- en plichten?

Beginselen van de rechtsstaat

 Uitleggen wat de beginselen van de rechtsstaat zijn.

De trias politica, de grondrechten en het legaliteitsbeginsel vormen de beginselen van de rechtsstaat. Kun je uitleggen wat deze inhouden? En waarom zijn deze zo belangrijk?

Was this article helpful?

Leave a Comment