1. Home
 2. Knowledge Base
 3. Analyse Maatschappelijk Vraagstuk (tot 2022)
 4. Kerndoel 2 – Invalshoeken Maatschappelijk Vraagstuk

Kerndoel 2 – Invalshoeken Maatschappelijk Vraagstuk


De verschillende invalshoeken herkennen in het aangeboden bronnenmateriaal.
Met behulp van de verschillende invalshoeken verklaringen geven voor bepaalde problemen.
Vragen stellen vanuit de verschillende invalshoeken.

Invalshoeken

Een maatschappelijk probleem (vraagstuk) kan vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken:

Politiek-juridisch

Voorbeeldvragen

• Welk beleid en welke regelgeving bestaat er voor dit maatschappelijk vraagstuk?
• Zijn er (wettelijke) regels nodig om het probleem op te lossen?
• Wat zijn de politieke aspecten van dit vraagstuk?
• Wat zijn de machtsmiddelen van de overheid en de verschillende maatschappelijke groeperingen?
• Wie/welke groepering heeft er ten aanzien van het vraagstuk meer macht dan een ander/ andere groepering?
• Welke functie van politieke partijen vervullen politieke partijen bij de aanpak van het vraagstuk?
• Welke mogelijkheden hebben groeperingen om het beleid te beïnvloeden?

Belangrijke begrippen
actie- en pressiegroepen; algemeen belang; belangen; belangengroepen; dictatuur, parlementaire democratie; democratisering; gezag, grondrechten; grondwet; lobby; (formele en informele) macht; machtsmiddelen; machtsverhouding; overheid; overheidsbeleid; politieke agenda, politieke besluitvorming/ fasen in de besluitvorming; politiek probleem; politieke grondrechten/ vrijheidsrechten; politieke partijen; politieke stroming; rechtsstaat; (geschreven en ongeschreven) regels, verzorgingsstaat

Sociaaleconomisch

Voorbeeldvragen

• Wat zijn de belangen van de betrokken maatschappelijke groepen?
• Welke belangentegenstellingen liggen ten grondslag aan conflicten tussen belangenorganisaties?
• Wat is de maatschappelijke positie van betrokken groeperingen?
• Welke factoren bepalen de (relatief slechte) positie van bepaalde groepen op de arbeidsmarkt/ in de samenleving?
• Wat is de relatie tussen belangen en maatschappelijke positie?
• Wat is de relatie tussen het vraagstuk en maatschappelijke ongelijkheid?
• Welke financieel-economische belangen of financiële aspecten zijn bij het vraagstuk betrokken?

Belangrijke begrippen
arbeidsverhoudingen (relatie werkgevers- werknemersorganisaties) belangen (b.v. van werkgevers- en werknemersorganisaties; belangenorganisatie; commercialisering,commerciële belangen (b.v. bij de media); functies van arbeid, maatschappelijke/ sociale ongelijkheid; maatschappelijke arbeidsverdeling, maatschappelijke positie (inclusief factoren die de maatschappelijke positie van bepaalde groepen bepalen); maatschappelijke ladder, marktmechanisme; postindustriële samenleving, sociale mobiliteit; verzorgingsstaat.

Sociaalcultureel

Voorbeeldvragen

• Wat zijn de opvattingen, waarden, normen van betrokken maatschappelijke groepen over de aard, de oorzaken van het maatschappelijk vraagstuk of oplossingen?
• Welke opvattingen hebben politieke partijen en stromingen (zie: hier)?
• Wat is de rol van (sub) cultuur van groeperingen/ de samenleving?
• Wat is de rol van de media bij het ontstaan van meningen/ bij ontstaan van beeldvorming?

Belangrijke begrippen
Beeldvorming; censuur, (dominante), (sub) cultuur; discriminatie; integratie (van allochtone groeperingen), identiteit; manipulatie; massamedia; massacommunicatie, mensenrechten/ grondrechten; multiculturele samenleving; normen; objectiviteit; pluriformiteit; referentiekader; selectieprocessen (bij het ontstaan berichten in de media) socialisatie; socialisatoren; stereotype(ring); subcultuur; subjectiviteit; vooroordeel; waarde.

Veranderings- en vergelijkend

Voorbeeldvragen

• Hoe keek men in het verleden tegen het vraagstuk aan? Welke sociale, culturele, politieke en sociaaleconomische veranderingen zijn van invloed geweest?
• Hoe kijkt men in andere samenlevingen tegen het vraagstuk aan?

Was this article helpful?

Comments

  1. Dag Stefan,

   Dat kan zeker. Als werknemers bijvoorbeeld gediscrimineerd worden op het werk, dan kan het zijn dat zij zich (voor langere tijd) ziek melden. Dat kost dan geld.

 1. Wat heeft discriminatie te maken met maatschappelijke ongelijkheid.

  1. Dag Stefan,

   Door discriminatie kunnen groepen in de samenleving worden achtergesteld, bijvoorbeeld doordat zij minder makkelijk worden aangenomen bij een baan. Op die manier ontstaat er maatschappelijke ongelijkheid.

Leave a Comment