1. Leerjaar 3 (versneld)

Leerjaar 3 (versneld)

Deze planning is voor Maatschappijkunde voor de leerlingen van X11 media en vormgeving.

Multiculturele Samenleving / Mens en Werk

DatumKerndoelOnderwerp
21/08/2017Introductie
28/08/2017Introductieweek
04/09/2017Kerndoel 1 / Kerndoel 2 Recente groepen migranten / Grote groepen migranten / Sociale en politieke problemen / Toelatingsbeleid
11/09/2017Kerndoel 2 / Kerndoel 3Immigratiebeleid / IntegratiebeleidMaatschappelijke positie / Maatregelen
18/09/2017Kerndoel 4|Autochtonen en allochtonen / Wederzijds beïnvloeding / Culturele verschillen
25/09/2017Kerndoel 5Vooroordelen en stereotypen / Vooroordelen en discriminatie / Oorzaken en gevolgen discriminatie / Discriminatie voorkomen / Discriminatie in je omgeving
Analyse Maatschappelijk Vraagstuk: Kerndoel 1Kenmerken Maatschappelijk Vraagstuk
02/10/2017Toets Multiculturele Samenleving +Kerndoel 1 tm 5
Analyse Maatschappelijk vraagstukKerndoel 1
Start Mens en WerkKerndoel 1
02/10/2017Kerndoel 1 / Kerndoel 2Functies en betekenis werk / Factoren waardering en beloning werk / Aspecten bedrijfscultuur / Sociale rollen werksituatie / Stijlen van leiderschap / Standpunten beroepenveld zorg en welzijn
09/10/2017Kerndoel 3 / Kerndoel 4 De verzorgingsstaat / Opvattingen rol overheid / De gevolgen van arbeidsdeling / Sociale ongelijkheid
16/10/2017HerfstvakantieKerndoel 1 tm 5
23/10/2017Kerndoel 5 / Kerndoel 6Belangen(organisaties) / Pressiemidelen / Gevolgen werkloosheid / Mechanisering, automatisering en informatisering / Slechtere positie arbeidsmarkt / Flexibilisering van de arbeid / Bevordering van de werkgelegenheid
Analyse Maatschappelijk Vraagstuk: Kerndoel 2Invalshoeken Maatschappelijk Vraagstuk
30/10/2017Toets Mens en Werk +Kerndoel 1 tm 6
Analyse Maatschappelijk vraagstukKerndoel 1 + 2
Start Massamedia / Analyse Maatschappelijk Vraagstuk

Massamedia / Analyse Maatschappelijk Vraagstuk / Politiek en Beleid

DatumKerndoelOnderwerp
06/11/2017Kerndoel 1 / Kerndoel 2Soorten media / Functies media / Rol media / Technologische ontwikkelingen / Mediawetgeving / Commerciële belangen / Omgroeporganisaties
13/11/2017Kerndoel 3 / Kerndoel 4Selectieprocessen nieuwsvoorziening / Vergelijken berichtgeving / Nieuwsselectiecriteria / Beeldvorming / Beïnvloedingstheorieën
Analyse Maatschappelijk Vraagstuk: Kerndoel 2 Invalshoeken Analyse Maatschappelijk Vraagstuk
20/11/2017Toets massamedia +Kerndoel 1 tm 4
Analyse Maatschappelijk VraagstukKerndoel 1 tm 3
27/11/2017SE Mens en werk + Multiculturele Samenleving + Massamedia + Analyse Maatschappelijk VraagstukAlle kerndoelen
Start Politiek en Beleid
27/11/2017Kerndoel 1.1 + Kerndoel 1.2Kenmerken parlementaire democratie / Kenmerken rechtsstaat / Verschillen democratische rechtsstaat en dictatuur / Kabinetsformatie / Wetgeving
04/12/2017Kerndoel 1.2 + Kerndoel 1.3 Parlementair jaar / Taken regering en parlement / Verhouding regering en parlement / Provinciebestuur
11/12/2017Kerndoel 1.3  + Kerndoel 1.4 + Gemeentebestuur /Functioneren constitutionele monarchie / Taken koning
18/12/2017Kerndoel 2Ontstaan Europese Unie / Bestuur Europese unie / Invloed van de Europese Unie / Kritiek op de Europese Unie
25/12/2017Kerstvakantie
01/01/2018Kerstvakantie
08/01/2018Toets Politiek en BeleidKerndoel 1 + 2
Analyse Maatschappelijk VraagstukAlle kerndoelen
Kerndoel 3Fasen politieke besluitvorming / Invloed individuele burgers / Invloed burgers en organisaties / Functies media
15/01/2018Kerndoel 4 / Kerndoel 5Fasen politieke besluitvorming / Invloed individuele burgers / Invloed burgers en organisaties / Functies media / Politieke stromingen
15/01/2018Politiek en Beleid + AMV herhalenAlle kerndoelen
22/01/2018SE Politiek en Beleid +Alle kerndoelen
Analyse Maatschappelijk VraagstukAlle kerndoelen
Einde periode 2